Preguntes Freqüents

Per què hauria d’enviar un missatge?

Una cultura empresarial real i veritable requereix que es compleixin les normes socials i legals.

Estadísticament, el Canal Ètic és el mitjà més eficaç de prevenció de delictes de les empreses. L'ús del canal garanteix la sostenibilitat de l'organització i la continuïtat futura dels treballadors que hi pertanyen.

Quin tipus d’informació he de registrar?

Qualsevol possible infracció del Codi Ètic i de Conducta que hagi pogut produir-se per part d'empleats, directius i col·laboradors de la companyia. Durant el procés d'alta de la denúncia, se li proporcionarà informació més detallada sobre els possibles elements clau del missatge.

Com és el procés d’alta d’una denúncia?

Accés al formulari d’alta

Per accedir a l'formulari d'alta d'una nova denúncia, vostè ha d'estar registrat com a usuari en el sistema, i proporcionar un correu electrònic vàlid en el que rebrà qualsevol notificació relativa a la seva denúncia.

Registrar-se al sistema és un procés senzill. Entreu mitjançant el botó Registrar situat a la part superior de la pantalla d'inici i introdueixi, al menys, un correu electrònic vàlid de la seva propietat. A l'enviar el formulari, li arribarà un correu electrònic de verificació amb un vincle per validar el correu facilitat.

Els usuaris registrats logats en el sistema poden accedir a el formulari d'alta d'una nova denúncia mitjançant l'opció Alta Denúncia de menú principal de la part superior de la pantalla.

Contingut de la denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:

  • Descripció dels fets: Exposició clara i detallada dels fets.

  • Abast dels fets: lloc i moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet així com la quantificació monetària estimada del dany.

  • Implicats en els fets: Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement del mateix.

  • Dades del denunciant: Nom i dades de contacte de l'denunciant i la seva vinculació amb TRAM per facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia així com, si es considera necessari, documents, arxius o altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la denúncia.

Notificació de denúncia

Un cop hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificat en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la denúncia i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades així com fer-ne el seguiment.

Seguiment de la denúncia

El denunciant rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva denúncia, amb un vincle que, de nou, el portarà al formulari web del canal per poder consultar els detalls del canvi d'estat.

Confidencialitat de la denúncia

El sistema garanteix als usuaris que formulin qualsevol denúncia mantenir sota reserva la seva identitat, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

Al llarg de l'procés d'intercanvi d'informació amb el gestor de canal, a el denunciant se li pot sol·licitar la seva informació personal. Vostè rebrà un email amb un enllaç per poder omplir aquesta informació i enviar-la voluntàriament a l'gestor de canal.