Preguntes Freqüents

Per què hauria d'enviar un missatge?

Una cultura empresarial real i veritable requereix que es compleixin les normes socials i legals.

A través d'aquest canal ètic, podreu informar de qualsevol conducta indeguda, sobretot, infraccions de la legislació aplicable així com d'incompliments de polítiques i procediments interns.

L'ús del canal garanteix la sostenibilitat de l'organització i la continuïtat futura dels treballadors que hi pertanyen. Estadísticament, el canal de denúncies és el mitjà més eficaç de prevenció de delictes de les empreses.

Quin tipus d'informació he de registrar?

Qualsevol possible infracció del Codi Ètic i de Conducta, que hagi pogut produir-se els empleats, els directius i els col·laboradors de la companyia. Durant el procés d'alta de la denúncia, se us proporcionarà informació més detallada sobre els possibles elements clau del missatge.

Com és el procés d‟alta d‟una denúncia?

Accés al formulari d'alta de la denúncia

Per accedir al formulari d'alta d'una nova denúncia, podeu fer-ho mitjançant l'enllaç Alta Denúncia situat al menú principal de la part superior de la pantalla. Accedirà a una nova pantalla, on haurà de seleccionar entre Accés Anònim sense Registre d'Usuari o Accés amb Registre d'Usuari.

Si voleu ser un usuari registrat al sistema, podreu realitzar-lo mitjançant un procés senzill. Accediu mitjançant l'enllaç Iniciar Sessió i al formulari que us apareixerà, accediu a l'enllaç No està registrat? de la part inferior del formulari. Al formulari de registre que se us mostrarà, introduïu un correu electrònic vàlid de la vostra propietat. En enviar el formulari, us arribarà un email de verificació amb un enllaç per validar el correu facilitat. Per a les denúncies interposades com a usuari registrat, rebrà qualsevol notificació relativa a la seva denúncia al correu electrònic registrat.

Contingut de la denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per poder fer l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes hauran de complir com a mínim els requisits següents:

  • Descripció dels fets: exposició clara i detallada dels fets.

  • Abast dels fets: lloc i moment en què va passar o ha estat ocorrent el fet així com la quantificació monetària estimada del dany.

  • Implicats en els fets: Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement del mateix.

Notificació de la denúncia

En cas de ser un usuari registrat i un cop hagi enviat el formulari, rebrà un email al compte especificat a la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la denúncia i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com fer-ne el seguiment.

Seguiment de la denúncia

En cas de ser un usuari registrat, el denunciant rebrà al seu email qualsevol modificació a l'estat de la seva denúncia, amb un enllaç que, de nou, us portarà al formulari web del canal per poder consultar els detalls del canvi d'estat.

Si sou un usuari anònim no registrat, haureu d'accedir al sistema iniciant sessió mitjançant el codi d'accés facilitat, per veure o fer qualsevol seguiment.

Confidencialitat de la denúncia

El sistema garanteix als usuaris que formulin qualsevol denúncia, mantenir confidencial la seva identitat, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o la denúncia s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

Què passa si, posteriorment, es comprova que la denúncia no constitueix un delicte o infracció?

A l'hora de realitzar la seva notificació, l'important és que vostè cregui o tingui motius per creure que el contingut és verídic i rellevant i que no tingués intenció de difamar, actuant sempre des de la bona fe. Si transcorregut el període estipulat per a la investigació de la denúncia, es conclou que no s'ha produït cap irregularitat o infracció o que el fet descrit no era el que inicialment es considerava, no hi ha cap conseqüència sobre la comunicació efectuada.

Finalitat de les dades

Les dades introduïdes al Canal de Denúncies, en cap cas seran utilitzades per a fins diferents que la investigació dels fets denunciats.